# روضه_حضرت_علی(ع)

ظلم اوْلدی شاه محشره، قان آغلا شیعه

ضربت خوردن حضرت علی(ع)   ظلم اوْلدی شاه محشره، قان آغلا شیعهماتم یتیشدی گؤگلره،قان آغلا شیعهسس دوشدی حیدر،قانه بوْیاندیمحراب وْمنبر،قانه بوْیاندی**********شمشیر زهرآلودیلن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

سس کوفدن اوجالدی، حیدر بوْیاندی قانه

ضربت خوردن حضرت امیر   سس کوفدن اوجالدی، حیدر بوْیاندی قانهمحرابده اوْ شیرداور، بوْیاندی قانهمسجد بوْیاندی قانه، منبر بوْیاندی قانهسجده ائد‌ن جبین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

ابن ملجم نامسلمان یا امیرالمؤمنین

احوالات ضربه خوردن حضرت امیر-گریز به حضرت علی اکبر   ابن ملجم نامسلمان یا امیرالمؤمنینایلدی ظلمینده طغیان یا امیرالمؤمنیندوْلدوروبسان گؤردی بودنیانی فضل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید