حضرت صادقدن ایتدی بیرنفر راوی سئوال

شهادت حضرت زهرا(س)

 

حضرت صادقدن ایتدی بیرنفر راوی سئوال
علّت موت بتولی قیل بیان ای شهریار
پوزدی بوسوزحالینی دولدی امامین گوزلری
گوزیاشین رخسارینه توکدی چودرّ شاهوار
بیردویونجا آغلادی واجدّتی ذکرایلدی
سویلدی بوسرّی بول لازمدی گرچه استتار
ئولمدی پیغمبرین ریحانه سی ئولدوردولر
گیتدی دنیادن شهیده عقل کلّه یادگار
عرض ایدوب صدّیقه کبرانی کیم ایتدی شهید
سویلدی ثانی آنام زهرانی قیلدی زخمدار
یاندیراندا درگهین بیرصدمه ووردی جدّمه
باخمادی جسم لطیفینده ایدر اول صدمه کار
جسمینه اول گون یتن صدمیله دنیادن گیدوب
حیدرکرّاری قویدی داغ هجری بیقرار
غسلنی ویردی کفن قیلدی گیجیه ایتدی دفن
حکمتا گیزلتدی زهرا قبرینی اول شه سوار
عالم علم لدّنی فکرصبحیله گیجه
ایدی تعمیراویرده بیرنچه تازه مزار
مرتضی گلدی ایوه صبح اولدی نشراولدی خبر
دفن ایدوب صدّیقه کبرانی شاه تاجدار
دوشدی بوفکره آچاثانی بتولین قبرینی
بیرجماعت ملحدینی سسلدی بوامره یار
الده حفراسبابی جمع اولدی بقیعه مشرکین
بیرنفربوامری ویردی شیرحقّه اختبار
باغلیوبدور بیرساری دشتمال اوسرورباشینه
قویدی قبرستانه یوزشاهنشه گردون مدار
بوینونا ایتدی حمایل ذوالفقارین غیضیله
یتدی بیرقبراوسته دوردی چکدی آه شعله بار
سسلدی گربوقبوره بیرنفروورسا الین
ذوالفقاریله گتوررم روزگاریندن دمار
شیرتک گوردی ولی اللهی ثانی خشمناک
روبه مکّار تک آچدی زبان اعتذار
قصدیموزتوهین دگولدی دخت طاها قبرینه
روح زهرایه بیزی عفوایله میربردبار
ای ولی الله اعظم شیرداوریاعلی
جسم عالمده قوام جان وروح مستعار
دوزموسن وورسون عدو قبربتوله بیرکلنگ
ایستوسن دنیا داغیلسین قالماسون دارودیار
قبرزهرانون داشی افضلدی یاجسم حسین
ذوالفقارالده ایدیدون کربلایه بیرگذار
قویمییدون ایلییه آتلارحسینی پایمال
اولمیا اوراق گل تک یرده جسم زخمدار
**********
مرحوم حسینی سعدی زمان

/ 0 نظر / 18 بازدید