بهشت نکهت آلوب رنگ وبوی زهرادن

درشان وجلالت حضرت زهرا(س)


بهشت نکهت آلوب رنگ وبوی زهرادن
فرشته سرمه چکوب خاک کوی زهرادن
مقام عصمته باخ ساکنان عالم قدس
ایدوبدی اخذشرف آبروی زهرادن
فلکده گون دولانور هرزمان بوامیده
گوره معاینه بیرنقطه روی زهرادن
فضای عرش تاپاردی صفای روحانی
نمازنیم شب وهای وهوی زهرادن
ورای عقل بشردی مقال و وصف بتول
عقول مات قالار گفتگوی زهرادن
عطای رخت عروسی گدایه شام زفاف
دگل بعید دل مهرجوی زهرادن
اوچشمه ای که ویروب خضره عمرجاویدان
نشانه دور اوزی بیرقطره جوی زهرادن
نه رمزدور که فلک قویمیوب گیده بیردم
زلال آب گوارا گلوی زهرادن
حدیث سقط جنین ماجرای محشردی
هزارحیف اوطفل نکوی زهرادن
یازوبدی کلمه عجل وفاتی لوح لبه
اورک یانور اوغم توبه توی زهرادن
او ال که اوندا داخی اولمادی توان قنوت
تعجبم نه دیوم من وضوی زهرادن
نه دردلر که آپاردی اورکده قبرایوینه
کیم آگه اولدی اوسر مگوی زهرادن
**********
شعر از : رجائی(مجنون)
منشورعاشورا2  ص 43 تا 35

/ 0 نظر / 26 بازدید