قوْل دۆشدی،الم یاتدێ اخا لشگرالینده

استمداد حضرت ابوالفضل از امام حسین(ع)

 

قوْل دۆشدی،الم یاتدێ اخا لشگرالینده
قالدێ باشێم اوْن یتدی نفرکافرالینده
دۆشدۆم یره قوْلسۇز، یارالێ سینه شکسته
دوْروْبریمی آلدێ قوْشۇن،دسته به د‌سته
جلادجفاپیشه براد‌رباشێم اۆسته
اقدام ائلیوب قتلیم اۆچۆن خنجرالـینده
ال گئتدی بد‌ندن آتام اوْغلی الم الد‌ن
ظلمیله وۇرولدوم همی باشدان همی بئلدن
یوْل گؤزلمه‌سین قارداش حسین،نازلێ سکینه
مشکیم بلشوب قانه ستمگرلرالینده
بۇیرده شهـابیله اۇلوبلار چۆن عزادار
واربۇسـؤزه شاهد قلم وْدفترالینده
-------------
شعراز:مرحوم شهاب


/ 0 نظر / 8 بازدید