پرده اوزدن گوتور ای یارمسیحا نفسیم

عرض ادب به ساحت مقدس امام زمان

 

پرده اوزدن گوتور ای یارمسیحا نفسیم
بوقدردردوبلا  سوزفراقوندا بسیم
ریشه می کسماقافوج غم آلوب تیشه اله
یوخدی سندن صورا داده یتیشن دادرسیم
گوز یاشیم شوق وصالونده عذاره آخوری
دوتولوبدور بوغازیم چاتموری بیریانه سسیم
لطفوی شامل ائله ای هامی بیکسلره کس
منده بوعرصده یالقوزلامیشم یوخدی کسیم
بیر قانادسیزقوشا اوخشارقفس ایچره اورگیم
گَل جمالون ایشیقیلا سینا بلکه قفسیم
تازه بیرجان گله بو عالم محنت توشه
گلما قون مژده سینی گرگتیره پیک نسیم
ائیله سن گرمنی مشمول عنایات نظر
جان تاپاراودلاماقا ظلم ائوین اودلو نفسیم

/ 0 نظر / 10 بازدید