گرمنی قیزیم گوگلون ایستسه ای بلالرین کانی زینبیم

وصیت حضرت زهرا(س) بحضرت زینب(س)

 

گرمنی قیزیم گوگلون ایستسه ای بلالرین کانی زینبیم
عطریمی بومسماردردن آل سینمون قالورقانی زینبیم
**********
ختم انبیا من بلاکشی رحلتنده تاپشوردی امته
سویلدی که روحیمدی فاطمه قویمیون دوشه رنج ومحنته
بهرقهرحق جوش ایدر اگرفاطمه دل آچساشکایته
حق رضاسی زهرارضاسیدی ایلدی بوعنوانی زینبیم
**********
تامنیم آتام خاتم رسل بوجهانیدن رحلت ایلدی
گون به گون فزون اولدی غملریم دردومحنتیم شدت ایلدی
داندی امت اجررسالتی بیرجفامنه امت ایلدی
تاراولوب ایشیق گوندوزوم گوزه آچدی ظلم الین ثانی زینبیم
**********
اود وروبلا دربار رحمته سالدیلار منی ایله حالته
ایلدیم حیا سسلیم آتان مرتضانی من اسعانته
محسنیم شهیداولدی سسلدیم فضه نی اودمده حمایته
گلمسیدی فضه اونانجیب اولدوروردی زهرانی زینبیم
**********
عاقبت ایاقدان سالوب منی بوکمرشکن غصه ومحن
آزقالورگیدم جدیمه قوناق ترک ایدم بودار فنانی من
سن بوایوده مندن صوراقیزیم بوشهیده نون جانشینی سن
مهربان آنا اول حسینیمه باشه ییغ یتیمانی زینبیم
**********
تاعلاقه کسدیم بونشادن ایتموشم وصیت من نزار
همسرایله اختیار آتان اوزباجیم قیزین ایتسون اختیار
خورداجا باجوندان گتورمه گوز اول اوبیکسه یاروغمگسار
زولفون ایله شانه نوازش ایت دوت دیله اونالانی زینبیم
**********
شعر از : مرحوم حسینی سعدی زمان
زبده الاشعار 2 ص 41تا43

/ 0 نظر / 25 بازدید