دوشنده ظاهرا شان وجلالون یاده یازهرا

درشان وجلالت حضرت زهرا(س)

 

دوشنده ظاهرا شان وجلالون یاده یازهرا
گوگل مبهوت اولوربوخلقته معناده یازهرا
نه عصمتده نه عفتده نه عزتده نه شوکتده
گلوب مثلون سنون بوصفحه ایجاده یازهرا
بشرفرض ایلسم عین خطادور نور وحدتسن
گوروب کیم بیر بشر بوصورت وسیماده یازهرا
سنون تک بیربلاکش گورمیوبدور دیده عالم
گوروب بیرتک سنی بودامن غبراده یازهرا
او گوندن کی قدم قویدون جهانه گورمدون خوش گون
ملال وغصه چکدون دائما دنیاده یازهرا
اولوب اون سگیز عمرون سنون بوداردنیاده
باشاویردون اوعمری یثرب وبطحاده یازهرا
آتان پیغمبررحمت ایوینده دوقوز ایل قالدون
ازلدن اولدون هربیرمحنته آماده یازهرا
گلوب دوقوزایلینده خاندان بوتراب ایچره
گچیتدون سن همان ایامی ساللام یاده یازهرا
عم اوغلون راضی اولمازدون سنون دردونله غملنسون
گورنمزدون غم اولسون خاطر مولاده یازهرا
اوقدری باشداکی چادرشبه سن وصله ویرمیشدون
که اسباب غم اولموش جمله اوتاده یازهرا
پیمبردن صورا اوچ گون عدو قویموب سنه حرمت
قاپون یاندی جلال وجاه گیتدی باده یازهرا
گوگردی قوللارون سیندی قابورقان جور اعدادن
ئولوب بطنینده کی سقط اولدی اول اثناده یازهرا
**********    
شعر از:مرحوم صافی               

/ 0 نظر / 25 بازدید