صورتگره گٌل صورتون آیت دورعم اوغلی

زبانحال حضرت زهرا(س)

 

صورتگره گٌل صورتون آیت دورعم اوغلی
مرآت جمالُ الله،اوصورت دورعم اوغلی
**********
قربان اولوم اٌول حٌسنه که حٌسن ازلی دور
هردم آدیوی ذکرائد‌َرَم ذکرجلی دور
کیم دهریده آختارساجنان عشق علی دور
بو عشق کلید دَرِ جنّت دور عم اوغلی
**********
عیساده کی دَم سندَه اولان گرم دَم اولماز.
عشقون کیمی دنیاده بیوک بیر نعم اولماز
هردلده سَنون عشقون اولا،اونداغم اولماز
بُوعشقی اولان صاحب عزتدورعم اوغلی
**********
جنّت که دئیللراوهمان عشق علی دور
فردوس بَرین باغ جنان عشق علی دور
زهراده اولان روح روان عشق علی دور
قلبمده کی عشقون منه جنّتدورعم اوغلی
**********
سن سیزفدکی نیلوری زهرابوجهاندا
نه باغ فدک اولماسین هئچ باغ جناندا
من جنّتی گورّم سنه هرلحظه باخاندا
قلبمده کی عشقون منه جنّتدورعم اوغلی
**********
عشقیم سنون عشقوندی بُوعزّت منه بسدی
وارسن کیمی یاریم بُوجلالت منه بسدی
گِیتسون فدَکیم عشق ولایت منه بسدی
بُوعشقیله ئولسمده سعادتدورعم اوغلی
**********
آزحسرتیله باخ یوزوُمه سینه وی داغلا
دوزمُوراُورَگیم آزیوزَه گوزیاشیوی باغلا
سن بول بُوسینان قُول،بُویانان سینه آزآغلا
هرچندچَتین غم،غم فُرقَتدورعم اوغلی
**********
بوشعری یازوب (عدلجو)ای عالمه سَروَر
اِیستُور صِله بُو شعرینه  ای  فاتح خیبر
محشرده ئوزون وِیرصِله سین ای شه مَحشر
عاشقدی  بیزه اهل ولایت دورعم اوغلی
**********
شعر از: احد عدلجوی تبریزی

/ 0 نظر / 25 بازدید