دگل بو یر منه زندان مقام موسادور

احوالات حضرت موسی بن جعفر(ع)
با تشکر از زحمات دوست بسیار عزیزم جناب آقای خلیل انتظاری
دگل بو یر منه زندان مقام موسادور
خیال خامله فرعون ، سرفراز اولماز
منه روادی بو زنجیر کین ، نه هارونه
نه اینکه سلسله ده شیر اولار گراز اولماز
بو حبس خانه منه خانقاه عشقدی ، چون
سلوک عشقده جز آه و سوز و ساز اولماز
هنوز مستیدی دنیایه ، دل ویرن هارون
که چرخ شعبده بازیله ، ترک و تاز اولماز
پیغمبر اوغلونا ظلمات قصردور منزل
که بیر دریچه رخ آفتابه باز اولماز
گونوز گیجه کیمی ظلمات ، تو به تو زندان
بو یر نمازینه هم وزن بیر نماز اولماز
بو عاشقانه سیزیلتی حضور جاناندا
بو دل شکسته غریبه گور امتیاز اولماز ؟
منی بو کونده و زنجیر ساخلاماز یولدان
که زنگ مانع پرواز شاهباز اولماز
همان مراحلی طیّ ایلدیم بو زنداندا
طریق حق گیدنه یوخسا یول فراز اولماز
بو کنج مجلس آرا بیر خدادی بیرده اوزوم
میسر اوزگیه بیر بیله اعتزاز اولماز
بو نظمه مبتکر آصفدی ناعمی هرگز
عقاب تیز پره پشّه هم طراز اولماز
**********
شاعر : آصف

دوبیت اخر از آقای ناعمی می باشد.

/ 0 نظر / 25 بازدید