دۆشمۆشم قوْلسۇزیره، مولانی گؤزلرگؤزلریم

زبانحال حضرت ابوالفضل(ع)هنگام اقتادن از عقاب

 

دۆشمۆشم قوْلسۇزیره، مولانی گؤزلرگؤزلریم
جان یتیشدی سینمه،جانانێ گؤزلرگؤزلریم
--------------------
ئؤلماقیمدا‌ن قوْرخمورام، مشگل بۇدورپرچم یاتا
باش ندور؟جانان یوْلۇنداراضییم قانه باتا
رتبه‌ی عشق وشهادتد‌ن باشێم عرشه چاتا
باشیمه عـزّ‌ت ویره‌ن، سـلطانی گؤزلرگؤزلریم
--------------------
مشگیمی قارداش بۇعدوان ائتدیلرتیره نشان
قانیله ممزوج اوْلۇب آخدێ یره آب روان
قێزلارۇندان شرمسار‌م خیملرد‌ن ناگران
هم سنی هـم زینب کبرانێ گؤزلرگؤزلریم
--------------------
بیکسم بی‌یاو‌ر‌م تز گل وفالێ قارداشێـم
جسمیمی اوْخلارداغێتدێ قانه دؤندۆ گؤزیاشێم
گلمسن تاپمازامان جلادید‌ن سێنمێش باشێم
سن کیمی فریاد رس مولانی گؤزلرگؤزلریم
--------------------
باشێم اۆسته ائیلیور جلادیلر چوْخ قیل وقال
گل بۇ السیز پیکـره لطفیله بیرده سایه سال
پرچمی مند‌ن یارالێ باشێمێ اللردن آل
سنده مهروْرأفت شایانێ گؤزلرگؤزلریم
--------------------
ای طبیـب دردمندان وارباشێمدا یاره گل
یاره مێن باغلانماقا واراحتیاجی یاره گل
وئرماقا قربانێوێ تحویل عشق یاره گل
عشقیوین بیماریم درمانی گؤزلرگؤزلریم
--------------------
گلماقااخیامه من چوْخ ائیلدیم سعی وْتلاش
اوْلمادێ ممکن حسین آیینه‌نی سێندێردێ داش
باشێم اۆسته گلماقین اوْلسا خییمده ائتمه فاش
قوْ ی رقیّه ن سؤیله‌سین سقّانی گؤزلرگؤزلریم
-----------------------
شعراز: وحدت


/ 0 نظر / 9 بازدید