رقیّم باشسێز ئؤلدی

اوخشاما_زبانحال حضرت زینب(س)

 

رقیّم باشسێز ئؤلدی
آج ئؤلدی، باشسێز ئؤلدی
یازێن قبرینون داشێنا
بۇ قێز قارداشسێز ئولدی
**********
باشێ بلالی اوْلدۇن
رختی عزالی اوْلدۇن
نه وطنه قیتدون
نه کربلالی اوْلدۇن
**********
من دییر‌م آی اوْلماز
یاز اوْلماسا یای اوْلماز
چوْخ ننه‌لرقێزدوْغار
روقیّمه تای اوْلماز
**********
داغلار باشێ دۇماندێ
زینب بۇ غمده یاندێ
روقیّم ئؤلدی آلله
خرابه‌لرده قالدێ
**********
غم دفتریم دۆزه‌لدی
قلبیمده اوْد کؤزه‌لدی
خرابه ده گۆل اکدیم
هر گۆللـ‌رد‌ن گؤز‌لدی
**********
گئجه م وای گۆندۆزۆم وای
اێشێقلێ اۇلدۇزۇم وای
خرابه گۆشه‌سینده
یوْرقۇن یاتان قێزێم وای
**********
گه دئدین اکبریم وای
گه دئدین اصغریم وای
ایندی گره‌گ من دییم
ننه‌مه بنز‌ریم وای
**********
حسینیمون مارالێ
هارالێسان هارالێ؟
گزدین منله دوْلاندێن
آخر اوْلدۇن هارالی!
**********
لا ادری

/ 0 نظر / 8 بازدید