قویانداساقی کوثرمزاره زهرانی

احوالات دفن حضرت زهرا(س)

 

قویانداساقی کوثرمزاره زهرانی
سرشگ حسرتیله دولدی چشم گریانی
مخاطب ایتدی بقیعین یرین دیدی گویا
بودللریله اومهرومحبتین کانی
بقیع سنده گل افتخاری گزلتدیم
شکسته بیردُرِکنزِوقاری گزلتدیم
نه دُرّ ولعل ونه گوهرنه لؤلؤِمرجان
بوکیمیادی اولوب غم دچاری گزلتدیم
اؤزی حبیبه حق نوردیده ای احمد
اُلان شفیعة روزجزانی گزلتدیم
اؤلونجه واریری قان آغلاسام فراقینده
که اُوز اَلیمله بیله غمگساری گزلتدیم
مآل کاره باخ ای خاک اولان بوقلبیمده
توان وطاقت وصبروقراری گزلتدیم
باشی بلالی گونی قاره بیرپریشان حال
بسان لاله دل داغداری گزلتدیم
دویان حیاتدن آزعمریله باشی آغاران
پوزان غمینده منِ دلفکاری گزلتدیم
یوزوندن اَل اثری گئتمیوب وُراندان عدو
گوروبدی صدمه بوچشم خماری گزلتدیم
گوزونده گوندوزی شامه دُونَن شماتتدن
بلاخدنگینه قلبی حصاری گزلتدیم
گُل عارضینده واریدی نشان خارجفا
یوزونده کی اثرزخم خاری گزلتدیم
علیده صبروشکیبایه باخ دل شبده
یانا یانابیله والاتباری گزلتدیم
ویرنده دست رسول خدایه گُل بدنین
کفن ایچینده رُخِ زخمداری گزلتدیم
نوازش ایله که پهلوده زخم خنجری وار
یارالیدی داخی یوخ اختیاری گزلتدیم
گوزوم باخاباخازهرانی دوگدُولردوزدوم
رضای حقدن اوتُورذوالفقاری گزلتدیم
سپهرعصمت وعفّتده دستِ ظلمیله
دوشن کوسوفه مه شرم وعاری گزلتدیم
یتشمَسون بوگُله بیرده دست بیگانه
اُدور نهانی بو نازلی نگاری گزلتدیم
بونسگل آزدی مگریانه یانه زهرانی
قویوب یارالی مزاره مزاری گزلتدیم
شهیده تَرک ایلین عالمی جفائیله
یتن خزانه جوانه بهاری گزلتدیم
فسرده حالتیله اُمّته بو عالمده
رسول حفدن اولان یادگاری گزلتدیم
شُعاعِ مِهری بولود آتداایلیوب پنهان
جهانه نورسالان ماهواری گزلتدیم
**********
شعر از : شُعاعِ تبریزی

/ 0 نظر / 26 بازدید