منه زهرانی تاپشوردون امانت یارسول الله

زبانحال حضرت علی(ع)در دفن حضرت زهرا(س)

 

منه زهرانی تاپشوردون امانت یارسول الله
سنه ردایلورم اما خجالت یارسول الله
**********
سن ای پیغمبررحمت ایدن گون ترک دنیانی
ودیعه تاپشوروب گیتدون قیزون مظلومه زهرانی
سنون امرون ولیکن نهی قیلدی اوّل وثانی
دانوب قرآنی آختاردی ریاست یارسول الله
**********
امانت ردّی واجبدور بومطلب امریزداندور
علی هرحالیده اولسا مطیع حکم قرآندور
آل ئوزتاپشوردوقون درّی بودرّون قیمتی جاندور
گذشت ایله شکست اولسا امانت یارسول الله
**********
بویوردون امتّه بیرپاره دور مندن قیزیم زهرا
منه ایلوب اذّیت ایلسه هرکیم بونا ایذا
ایدوبلر نه اذّیتلردیلیمده شرحه یوخ یارا
ئوزی ایلر سنه تک تک حکایت یا رسول الله
**********
قصوریم اولمیوب آگاهسن حفظ وحراستده
قویوبدور امتثال امرپاکون کنج عزلتده
بغیشله گراولابعضی علامت بوامانتده
بولورسن اولمیوب مندن خیانت بارسول الله
**********
منه سن تاپشوراندا واریدی گلرنگ سیماسی
باشندا قاره زلفی قدّموزون ودل آراسی
سولوب رنگی دونوب کافوری زلف عنبرآساسی
اولوب خم بارغمدن سرو قامت یارسول الله
**********
سزادور دونسه بوغمدن الف تک قامتیم داله
منیله سنده اولسان عالم معناده همناله
سالوبدورقنفذ وثانی بتولی ایله بیرحاله
قولوندا،سینه سینده وارجراحت یارسول الله
**********
شعراز: مرحوم حسینی سعدی زمان
مجمع الاشعار ص 89تا92

/ 0 نظر / 29 بازدید