آچ گوزون ای اون بیر اولدوزآسمانی فاطمه

زبانحال حضرت علی

 

آچ گوزون ای اون بیر اولدوزآسمانی فاطمه
گون باشون اوستونده دور عصرین زمانی فاطمه
سن گونون بووقتی یاتمازدون نه راحت یاتمیسان
موقع رازونیازی خواب نازه ساتمیسان
گوزلرون قربانی گوزدن ماسوانی آتموسان
آلموسان قلبیمده کی تاب وتوانی فاطمه
سندن اوزگه یوخ انیس درد دل بیرکس منه
سنسیز عالمده اولارکیم مونس غم بس منه
ویرموسن علّت ندورآرام جانیم سس منه
آشنا سالماز گوزوندن آشنانی فاطمه
موسم رازونیازندور ندوربو خواب ناز
گونده کی فکریله زینب فرش ایدوبدورجانماز
آیریلیق هنگامیدور دورایلیاق رازونیاز
بسدورآغلاتما من بی خانمانی فاطمه
آزقالور ترک ایتماقا بوبی وفادنیانی سن
اولماقا خلدبرینده مصطفی مهمانی سن
ایندیکی ترک ایلوسن بوخانه ویرانی سن
ایلین ساعت مکان باغ جنانی فاطمه
محضر پیغمبره عرض ایت عم اوغلوندان سلام
ظلم وجورامّت بیشرمی کشف ایله تمام
ده عم اوغلون قوللاری باغلاندی ای فخرالانام
مسجده چکدی یوزی اوستنده ثانی فاطمه
وارولی بیرخواهشیم سندن ایا بنت رسول
حقّیمه ویررم قسم بوخواهشی ایله قبول
تازیانه سویلمه ووردی منه قوم جهول
ایتمه ظاهرایله بیرسرّنهانی فاطمه
گوزلرون آچدی بوسوزده باغ پیغمبرگولی
باشی اوسته گوردی گوزیاشلی دوروبدی بلبلی
سویلدی واردور عم اوغلی قلبیمون بیرمشگلی
اذن ویرعرض ایلسون رحلت زمانی فاطمه
لطفون اولسون کربلا مظلومینه هرآن سنون
هم منیم روحیمدور او هم ای شه دوران سنون
بیردقیقه گوز گوتورمه جان حسینون جان سنون
ایندیدن ایلوب مجسّم کربلانی فاطمه
--------
مرحوم حسینی سعدی زمان
هدیه بنی هاشم ص 49 تا 51

 

/ 0 نظر / 8 بازدید