یتیشسه آفت اگرگلستانه زهراجان

زبانحال حضرت علی(ع) بعدازشهادت حضرت زهرا(س)

 

یتیشسه آفت اگرگلستانه زهراجان
باخانداغم گتورر باغبانه زهراجان
سارالدی گللرون ای غم کشیده بیرگوزون آچ
دونوب صفالی بهارون خزانه زهراجان
یتیملیقون توزی قوندی بالالارین یوزونه
گلولله هرگجه گوندوز فغانه زهراجان
حسنده سولدی حسینده سارالدی زینبده
قولومی باغلادی قهر زمانه  زهراجان
نه نازینی چکن اولدی نه زلفینی داریان
ایدرنه چاره پریشانه شانه  زهراجان
سنه نه جای مذّمت ایویندن ال چکدون
یازیلمیوبدی وفابوجهانه  زهراجان
قوجاقلارام ئوز ایویمده همیشه دیزلریمی
عذاره اشگیمی قیلّام روانه زهراجان
نجه چیخوم قاپیا قتلگاهیدور قاپیمیز
بروزحادثه جانستانه  زهراجان
گوزوم دوشورقاپودا هی اقانلی مسماره
چتیندی گوزقاباقیندا نشانه زهراجان
حسینه بالش اولان سینه ن اولدی یاره سنون
بویاندی ناوک مسمارقانه زهراجان
جهانداسنسیز هله قورخورام که چوخ یاشیام
اولام دچارغم بیکرانه زهراجان
بیرعمرکه اولاسنسیز نه لذّتی وار
قفسدی یریوزی بوخسته جانه زهراجان
**********
شعر از : مرحوم منزوی
آثارمنزوی ص 52تا54

/ 0 نظر / 26 بازدید