ای آفرینش اهلینه یعسوب دین علی

درشان وجلالت حضرت علی(ع)

 

ای آفرینش اهلینه  یعسوب دین  علی
آئینه جمال جهان آفرین علی
خلاق ذولجلال اوزی خلق ایلیوب سنی
انگشتر شرافته نقش ونگین علی
صولت باغوندا تک دی سنون سرو قامتون
شاهلار قاپوندا بیرخدم کمترین علی           
عالم قالاردی ظلمت و وهم وگمانیده
رخسارون  اولماسیدی چراغ  یقین علی           
لطف  ایله بیر نظر سالاسان پست ذرّیه
لطفون ائدر اوذرّه نی  درّ  ثمین علی  
کیم دانسا حقیوی ایله بیل داندی اللهی
سن سن  امیر  ذوالحشم  مومنین علی
ادعوک کل هم وغم سیجلنی
واردی ادوندا عزت  فتح المبین علی
قربان اولوم مقام ملک پاسبانیوه
ملک ولایتون بیزه حصن حضین علی      
سن مظهر صفات خدا کعبه اوغلوسان
ال  سینه ده قاپوندادی  روح  الامین  علی
عرش   اهلی قبریون توزینی توتیا ائدر
ای تربتی ملائکه مهرجبین  علی
دریای فضلوین اولا هیئهات قطره سی
وصفونده انبیا دئسه لرآفرین علی
زاهد بهشته ارزی ائدر منده قبریوه
ای آستانی(سائله)خلد برین علی
**********
شاعر : تیموری

/ 0 نظر / 20 بازدید