سس کوفدن اوجالدی، حیدر بوْیاندی قانه

ضربت خوردن حضرت امیر

 

سس کوفدن اوجالدی، حیدر بوْیاندی قانه
محرابده اوْ شیرداور، بوْیاندی قانه
مسجد بوْیاندی قانه، منبر بوْیاندی قانه
سجده ائد‌ن جبین انور بوْیاندی قانه
ائتدی دوباره سجده، اللر بوْیاندی قانه
سجّاده اوْلدی قانلا، احمر بوْیاندی قانه
باش قوْزادی جمال اکبر بوْیاندی قانه
فُزتُ و رَبّ دینده، لبلر بوْیاندی قانه
آغزینداکی لسان داور بوْیاندی قانه
کیپریک چالاندا حقّ‌بین، گؤزلر بوْیاندی قانه
دشمن الینده عریان، خنجر بوْیاندی قانه
سسلور هواده جبریل، شاه ولایت ئؤلدی
معنی لفظ ایمان، حقّ وْحقیقت ئؤلدی
اهل شهامت ئؤلدی، باب کرامت ئؤلدی
مرد دیانت ئؤلدی، تقواوْوحد‌ت ئؤلدی
دین ئؤلدی، ملّت ئؤلدی، دونیای امّت ئؤلدی
سیمای وحدت ئؤلدی، تفسیرهمّت ئؤلدی
پیغمبرین وصی‌سی، نورهدایت ئؤلدی
ئوْلدی گل شرافت، پرپر بوْیاندی قانه
محراب ایچینده شاه مردان بوْیاندی قانه
تنها نه شاه مردان، ایمان بوْیاندی قانه
ایمان نه بلکه سؤیله، قرآن بوْیاندی قانه
بوهتا دشوبدی چرخ دوران بوْیاندی قانه
ارض وْسما ائدوبدی، توفان بوْیاندی قانه
گویا تمام دنیا، یکسان بوْیاندی قانه
یر اوسته ذات حقّه، مظهر بوْیاندی قانه
-----------------
شعر از: قدرت چوپانی (راعی)


/ 0 نظر / 34 بازدید