درک ایدنمزعقول و وهم وقیاس آفتاب کمال زهرانی

درجلالت حضرت زهرا(س)

 

درک ایدنمزعقول و وهم وقیاس آفتاب کمال زهرانی
اون بیراولدوز ایله منورایدوب آسمان جلال زهرانی
**********
بویوروبدور خدای عالمیان عقل کله که ای رسول جمیل
خلق اولونمازدی عالم امکان اولماسیدون سن ای نبی نبیل
سنی خلق ایلمزدیم عالمده اولماسیدی علی ولی جلیل
ایتموشم خلقیزده هرایکیزون واسطه اتصال زهرانی
**********
گونده اوچ دفعه یثربین شهرین روشن ایلردی نور رخساری
صبح وقتینده جلوه گرآغ نورظهروقتی طلیعه ساری
شام وقتینده شوق مولادن مه جمالی اولوردی گلناری
ئوزونه آرزو ایدردی فلک شفق آتدا کمال زهرانی
**********
حیف اولا قدری اولدی مجهوله قبریده قدری تک اولوب گیزلین
کاش الی شل اولیدی اعدانین ال آچاندا اونا او بدآئین
پاره لندی قباله سی فدکین لرزیه گلدی آسمان وزمین
آی یوزین بیرقاره بولود توتدی ایتدی نیلی جمال زهرانی
**********
مرحوم حسینی سعدی زمان
ارمغان تائب 3  ص 64تا66

/ 0 نظر / 23 بازدید