اوْتوز اوچ سینّیده نااهل وْزنازاده جوان

مجلس یزید ملعون

 

اوْتوز اوچ سینّیده نااهل وْزنازاده جوان
بی‌ادب دشمن سرسخت خداوند جهان
یوْخ ردیف نجباده اوْنا بیرنام وْنشان
سالدی اسلامیده فرمان ریاست الینه
باغلادی شامیده شمشیرخلافت بلینه
**********
اوْ یزیدی کی اسیرشهوات وْهمه‌کار
ائوده سگ‌بازوْبیابانیده مشغول شکار
مست وْ سرگرم شراب وْدف وْطنبوروْقمار
دختران عرب وْرومی وْیونانی ئیلن
صبح ائد‌ردی گئجه‌سین عشق وْهو‌سرانی ئیلن
**********
قصرخضرا کی اوْنا قالموشیدی ماویه د‌ن
سقف وْدیواری اوْنون کاشی الوان یمن
ساختمانینده مهندس یارادوب صنعت وْفن
اوجا تالاریدی دارای ستون،دوْروْبری
آچلور سمت حر‌مخانه‌سینه غرفه‌لری
**********
قطعه قطعه دؤشنیب فرش بهادار یئره
شمع کافوری وئریر جلوه قزل لاله‌لره
آسلوب پرده‌ی زنبوری گذ‌رگاه دره
باش طرفده قوْیولوب کرسیی بیدادوْجفا
ساغ سوْلندا دوزولوب صند‌لی سیم وْطلا
**********
ائدوب اشراف قبایل صف او‌لّده مکان
بیرطرفده سُفَرای دوو‌ل خارجیان
عُلمای کُتب موسویان عیسویان
آخرین صفده نواز‌نده شیاطین خدمی
غرفه‌لرد‌ن باخور اوضاعه یزیدین حر‌می
**********
یاشیل عمّامه باشندا اوْ جفاکاروْکثیف
جُبّه‌ی‌ ترمه گئیوب اگنینه قلابه ردیف
آسمان رنگی عباسی نخ پشمینه ظریف
کمرینده گؤرونور خنجرالماس نگار
خیز‌ران الده دوتوب،تخت مرصّعده قرار
**********
ایکی بد شکل غلام حبشی چهره سیاه
راه‌راهی گئیونوب جامه،قوْیوب سرخ کلاه
الده شمشیر،عقب تختید‌ن ائیلله نگاه
بیرقیافه دوتوب اشخاصه تکبُّرله یزید
بارگاهی بوریوب واهمه وْ رعب شدید
**********
قاتلان شُهداد‌ن ایکی بدجنس بشر
قوْیدولارتخت قباقینده یره سینی زر
سینی اوستنده ایپک اؤرتوک ائد‌ر جلب نظر
خیز‌رانیله یزیدآچدی اوْنون پرده‌سینی
پرده‌د‌ن ظاهر ائدوب فاطمه پرو‌رده‌سینی
**********
تیتر‌دوب طاق عنادی،اوْ باشون منظره‌سی
سینه‌لرده دایانوب،مجلسیانین نفسی
دفعتن قطع اوْلوب آوازوْنواز‌نده سسی
اؤز یرینده هامینی بهت آپاروب حیر‌تیلن
خیره خیره یزید اوْل باشه باخور دقّتیلن
**********
باخدی باخدی اوْنا چکدی نفس طولانی
یادینه دوشدی اورئینب خانیمون جریانی
کی اوْنون نقشسینه ویردی حسین بطلانی
خیز‌رانیله هد‌ف ائتدی لب وْدندانین
سیندیروب مخز‌ن عقدین صدف وْمرجانین
**********
اوْل سراعظمه اوْل ذاتی خبیث ائتدی خطاب
حقّیمیز وئردی سیزه گؤرنجه دنیاده جواب
آرامیزدا ائلدی تصفیه‌ی‌ حقّ وْحساب
منی محروم ائله‌دین بیرزن خوْش سیمادن
سنی محروم ائلدیم من همه‌ی دنیادن
**********
منه دلخواهیدی بولدون کی اوْرئینب خاتون
بودوْداقلاریلااؤزآدیوه عقدین اوْخودون
حفظ ائدوب پرده‌ی عصمتده امانت قوْیدون
شامیدن کی الی بوْش گلدی اری اؤز یرینه
تئز طلاقینی دئیوب ردّ ائلدون شؤهرینه
**********
بی‌لیاقت اوقدرطعن وْشماد‌ت ائلدی
سیّداهل بهشته چوْخ اهانت ائلدی
مستبدّانه شه دینه جسار‌ت ائلدی
ناگهان آخر تالاریده بانوی نجیب
عامرانه سس ایله ووردی اوْبی‌دینه نهیب
**********
ای یزیدای ایوی بربادوْرئیس ظلمه
بیحیا ساخلا الون طعنه دئمه فخر ائلمه
وورما ظالم اوْمبار‌ک باشی قانه بلمه
اوْ باشون قان آلانی حشریده قهّار اؤزودور
اوْدوْداقدان تؤکولن کلمه‌لر آلله سؤزودور
**********
دوتدی جبّارشهین سن کیمی سوْدا باشینی
کسدیروب تشت زره حضر‌ت یحیا باشینی
چکدی منشاره آغاجدا ذکریا باشینی
سنده بیر نهی خلاف امرین آلوبسان نظره
قوْیموسان زاده‌ی زهرا باشینی تشت زره
**********
نظم مأموریلریند‌ن تؤکولوب نچّه نفر
اوسسین صاحبینی ساکت ائدوب جلب ائده ‌لر
دئدی خشمیله یزیداوْل دانیشان کیمدی مگر
وسعت قلبی قوی دور متکبّر دانیشور
منه جرئتله ائدور قهروْتغیّردانیشور
**********
دئدیلرزینب کُبرادی کفیل اُسَرا
کنج تالارید‌ن ائیلرسنی تهدیدخطا
دئدی منع ائتمیون عور‌تدی گرفتارعزا
قوْی دانشسون دانیشقدور اوْنا شمشیرجد‌ل
سؤزدن آرتوق اوْلارا قالمیوب امکان عمل
**********
زینب اوْل سیّده‌ی پُردل ابنات علی
دشمنی ائیلدی محکوم،بحول از‌لی
باشلادی لهجه‌ی گیرائیله با صوت جلی
ابتدا حمدوْستایش بیراوْلان آللاهه
سوْنرا صلوات وْسلام اوْلسون حبیب وْآللهه
**********
ای عدالتد‌ن اوزاق کاذب وْناپاک وْشریر
بویوروبدو اؤزی قرآندا خداوندکبیر
دوز دییر دوز دانیشار پاک زبان پاک ضمیر
بد ائدوب شخص کی آیاته ائدوب استهزاء
قوْیاجاق عاقبتین اوجونا حق روزجزا
**********
ائیلیوب جانلارون اوْل کسلریکی حقّه فدا
بئله فکرائیلمه کی ئؤلموش اوْ مردان خدا
هاموسی زنده وْجاویدیدی مشمول عطا
رب‌الارباب حضورینده‌دیلرغرق نعیم
سنین امّا یرین آتشدی چوْ ابلیس رجیم
**********
من سنین پست وْمحقّر بولور‌م فطر‌تیوی
چیزناچیزید‌ن اسگیک بولور‌م قیمتیوی
نجه نادیده دوتوم سرز‌نش وْ تهمتیوی
ایتیروبسن گؤرور‌م رشته‌ نظم سخنی
من دانشمازدیم اوْ سؤزلردی دانشدیردی منی
**********
پست زاده نیه گرد‌ن چکیسن نخو‌تیلن
بورنووی یلّه‌دیسن باد غرورییتیلن
چگنیوی اوْینادیسان حال جنونیتیلن
مکه فتحینده سنین جدّیوی یابن‌الطُلقا
قلج آلتدان بوراخیب عفو ائله‌دی خیروْورا
**********
شخص کی مکده بتخانه‌نی تسخیر ائلدی
وحشیان عربستانی جهانگیر ائلدی
اوْنون اجلالی سنی صاحب شمشیر ائلدی
عو‌ض عرض تشکر اوْ رسول‌آللاهه
چکدیریبسن حر‌مین مجلس فرعون جاهه
**********
ریزه داشلاری سایوب خوْشدل اوْلان پول یرینه
سوسماری پیشیر‌ن جوجه‌ی مأکول یرینه
شهرلرده ساتیلان وحشیلری غول یرینه
کیم دیرآیا اوْلاری دعو‌ت قرآن ائلدی
بدوی غول بیابانلاری انسان ائلدی
**********
ائده شقّ‌القمر اسرارینی ظاهر دئدیلر
سنون اجدادین اوْ پیغمبره ساحردئدیلر
غلبه ائیلدی حق، طیِّب وْطاهر دئدیلر
چوْخ ابوجهل‌لر ائتدی اوْنولان جهل وْعناد
سن کیمی اوْلدولا رسوای جهان یابنَ فساد
**********
آنلامازدی اوْ عربلرکی نظافت نه ئیمیش
ال آیاغندا یوماق رفع کثافت نه ئیمیش
رسم تطهیربد‌ن،غسل وْطهار‌ت نه ئیمیش
دوردی خیروْالبشر اوْل طایفه نین زحمتینه
وئردی درس مد‌نی،سالدی بشر صور‌تینه
**********
ائتمه‌میشدی نه قد‌رصاحب اسلام ظهور
شیخ وْ اشراف عربده،یوْخودی فهم وْ شعور
خردا قزلارین ائد‌ردیلر اوْلار زنده بگور
بوحسینون باباسی تربیت ائتدی عربی
بت‌پر‌ستان عرب،تاپدی طریق اد‌بی
**********
وئردی بونعمتی اعرابه حسینون پد‌ری
ضرب بازوئیله سیندیردی بؤیوک قلعه لری
اوْلدی همواره سیزه غصب خلافت گذ‌ری
مفت وْ مجّانی ریاست قلمون آلدین اله
اوّلین وهله حسین قتلینه ائتدون عجله
**********
سن کی تنگ ائیله‌دین ارض عربستانی بیزه
کره‌ ی خاکیده اقطاروْزوایانی بیزه
سن کی تلخ ائیلدین آسایش دنیانی بیزه
شهردن شهره دوه اوسته ائدوب خواروْحقیر
گزدیروب کوچه وْبازارلری مثل اسیر
**********
اوْگونکی آدی ساعتدی قیام وْعر‌صات
جدّیمه وارنه جوابون سنین ای بدحر‌کات
اوْل مجازاتیوه حاضرسنه یوْخ راه نجات
اتصالا" تؤکجاق قارنیوی سقّای جهیم
آتشین کاسه‌ی نیرانیده غسّاق وْحمیم
**********
آهنین حربه ئیلن جسمیموزی پاره‌لدین
بیزه روْشن گونی ظلمت گئجه تک قاره‌لدین
نورحقّیله اوْلان قلبیمیزی یاره‌لدین
بوگمانیله کی مقصودین اله گلدی سنین
بلکه اؤز حربه‌لرین پاره‌لدی اؤز بد‌نین
**********
ائده‌بولدون سالاسان بوگونه احوالیمیزی
الیمیزد‌ن آلاسان دوْلت وْاموالیمیزی
ظاهرا محو ائلدین شؤکت وْاجلالیمیزی
جراَتین یوْخ آلاسان وحی نشان تاجیمیزی
قدر‌تین یوْخ پوْزاسان سوره‌ی معراجیمیزی
**********
نجه سنده گؤروم انصاف وْمُروّت اثَرین
کی آنان هنده سوْروب حمزه شهیدین جیگرین
بسلیوب خون شهیدانیله فرز‌ندلرین
اوْدوکی هنده جگرخوارییه بنز‌ر روشون
کسدیروب باش،تؤکه‌سن قان وئریلوب پرو‌رشون
**********
تشنه ئؤلدوردون حسینی بومُروّتدی مگر
ووردون اوْد خیمه‌لرینه بودیانتدی مگر
حره‌مین چؤللره سالدون بوخلافتدی مگر
سن دیانت آدون اسلامیده بد نام ائلدین
حکم اسلامی پوْزوب دعوی اسلام ائلدین
**********
عصروقتیدی حسین خیمه‌لری چکدی شرار
خردا قیزلاریانار اوْتدان قوتاروب قیلدی فرار
حجّت‌الله مریضیدی آلوْ ائتدی حصار
دامن همّتی آچدیم اؤزومه چترنجات
وئردیم آتشده خلیل عطشه آب حیات
**********
کمگیم قالمیوب آلّلاهدی منیم دادر‌سیم
نه قدرئؤلممیشم واردی بد‌نده نفسیم
نقد‌رنای گلوده‌ن اوجالورناله سسیم
هرمجالسده عزا مجلسی برپا ائده‌ر‌م
کربلا واقعه‌سین زنده وْاحیا ائده‌ر‌م
**********
ایلیوبسن بیزه راحتلیقی مدّ‌تدورحرام
یا اوشاقلاریمیزه آز وئریلیرآب وْطعام
بیزه رزّاق وْنگهداردی خلّاق انام
سفره‌ی مائد‌میز واردورآنام فاطمه دن
استفاده ائد‌روق باطنا اوْل مائیده‌دن
**********
ائندیر‌ن وقته قوشون باشیمیزه قمچی‌لری
بیزه حامیدی نگهبان ملک وْجنّ وْپری
ردّ ائد‌ر ضربه‌نی بیزد‌ن اوْلارین حربه‌لری
بیزه مأموروْمحافظدی گروه جبروت
بیزه تعظیم مقام ائیلیور اهل ملکوت
**********
خاک وْخونه بله‌دین هاشمین اوْغلانلارینی
آسمان شر‌فین کوکب‌ رخشانلارینی
سن گچیرتدون آتامین شمع فروزانلارینی
قلبیمیز شمع کیمی شعله چکوب اوْدلاناجاق
سؤنمین اوْدتدی بواوْدمحشراوْلونجاق یاناجاق
**********
خیز‌ران کی لب ودندان حسینه ووروسان
روْز‌ن بیت خدا،شیشه‌سینی سیندیروسان
وروسان اینجیدیسن قلبیمیزی یاندیروسان
بلکه تاپسون مرضون سینه‌ی نحسونده شفا
باورائتمه گؤره‌سن باقی عمرونده صفا
**********
هله بوفتح وْ ظفرننگ ائدوب آللاهی یزید
بواسار‌ت بیزاوچون آرتیراجاق جاه یزید
عرشه فخر ائیلرحسینون اوجا درگاهی یزید
آززماندان اوْلاجاق زیروْزبر بارگهون
آشیانه ائده‌جاق جغدلر آرامگهون
**********
هاتف غیبی قولاقلاردا ندا ایلیجاق
زنگ تاریخ جهان آتیه‌ ده سسلنجاق
ایل‌به‌ایل صحنه‌ی ظلم وْ ستمون گؤرسنجاق
اهل ایّام ائده‌جاق بیزلری صلواتیله شاد
سنی امّا ائده‌جاق لعنت وْنفرینیله یاد
**********
من خانم فاطمه‌نون پاک وْمطهّرقیزیام
صاحب فضل وْادب،ختم پیمبرقیزیام
حیدرین عاقل وْفرزانه سخنورقیزیام
تربیت کرده‌ی دست اسدالله منم
زینبم خواهرکُبرای حسین وْحَسَنم
**********
دانش آموخته‌ی مکتب زهرای بتول
پرورش یافته‌ی سینه وْآغوش رسول
حکمت اندوخته‌ی محکمه‌ی وحی وْنزول
وحی‌ حقّی بیزه گؤگده گتیروب روح‌الامین
منه تعلیم اوْلونوب معنی قرآن مبین
**********
منم عبّاس جوانمردوْتوانا باجیسی
صبری دریا،حسنون صبریده دریا باجیسی
اکبرین عمّه‌سیم سرو‌ربطحا باجیسی
من حسین ماتمینون اشگ‌فشان زینبیم
انبیاءخاتمینون حق دانیشان زینبیم
**********
دیمه گتمیش آرادان عدّه‌ی مردان شریف
یوْخ سنین جنگیوه میدانیده بیرمردحریف
بالاقزلاریمی بیچاره گؤروب سانما ضعیف
شامیدن من گئد‌ه ر‌م بوردا رقیّم قالاجاق
بالاجا پنجه‌لریلن سنی تختد‌ن سالاجاق
**********
بانوی با عظمت بیردن ائدیب قطع بیان
مجلس اهلینه گؤزآلتی باخوب اوْل شیرزنان
گؤردی حضّاریده وار،حالت شوروْهیجان
هردوْداقدا گؤرونورنیمه صدا زمز‌مه‌لر
هرنفسد‌ن گلی دوْزدانه خفی همهه‌مه‌لر
**********
اوْخانم خاتمه وئردی سؤزونه چکدی بیرآه
ائیلدی سمت سماوات وْحجاباته نگاه
حمدیمیز واردی سنه عرض ائلدی یا آلله
آرتروبسان بوصلاحیت ایله شأنیمیزی
بوجفاکاردنی‌ دن اؤزون آل قانیمیزی
**********
جاثَلیق آدلی یهودی اؤزی داننده کشیش
قوش کیمی صند‌لی اوستن قاباغا ائتدی پرش
اعتراضیله یزیده دئدی ای کینه روش
جانشین فرض ائدوسن نفسیوی پیغمبریوه
اوْغلونون قاننی امّا یاخوسان اللریوه
**********
رأس جالوت یهودی قوْجادیندارکلیم
ناگهان قلبینه تابنده اوْلوب نورسلیم
خشمگین حالدا یزیده دئدی ای مردلئیم
گؤرموشم جدّی ئؤپنده حَسَنینون دوْداقون
ای مسلمان نیه اینجیتدون حسینون دوْداقون
**********
ایلچی‌ روم ایتالیا اوجالوب صند‌لی د‌ن
گؤزون آچدی اوْ کسیک باش دئدی گؤردوم اوْنی من
باجیسی زینبه باخدی دئدی آهسته سخن
ای قوْیان آدینی مملوکه‌ی اسلامه امیر
سنه هر سؤز دئدی ذی‌حقدی بوخاتون اسیر
**********
بیرظهیرآدلی نمایشگریدی عبدشکم
بزه‌میشدی اؤزونی بارگهه قوْیدی قد‌م
اوْلدی بازیگرمجلس آلادیناروْدئر‌م
گلدی پیش اُسراده دایانوب دوتدی قرار
بیر الین ائتدی اشاره اوْلارا مسخره وار
**********
تئزکنیزان حر‌مده‌ن بیری هوی ووردی اوْنا
مرددلقک ائله آلله وْ پیمبرد‌ن حیا
دین اسلامیده سن گل،ائلمه خبط وْخطا
بوخانیملار فلک عصمتین اولدوزلاریدور
عتر‌ت ختم رُسل،فاطمه‌نون قیزلاریدور
**********
ائتدی تأثیر کنیزون سؤزی اوْل شیوه‌گره
آنلادی آل محمّددی دوشوبلرخطره
گئیدوقی جامه‌ی تفریحی سوْیوب تؤکدی یره
بزمیدن قاچدی چؤله چاره ائده مشگلونه
خنجریله سوْل الین کسدی وئروب ساغ الینه
**********
مجلسه گیردی یرین فرشینی قانه بله دی
ساخلیوب الده کسیلموش الینی اشگ اله دی
سیّدساجد حضورینده دوروب عجز ائله‌دی
دئدی قربانیوام ای وارث اخلاق نبی
آند وئررم آناوا عفو ائله بوبی‌ادبی
**********
تانیمادیم سیزی اوّ‌ل ائلدیم بدحرَکت
سؤزب ناپخته دانیشدوم من دیوانه صفت
کسمیشم اؤز الیمی ائتدیقی تقصیره جهت
من طرفداررسول‌الثّّّقلینم کر‌م ائت
جان نثارقد‌م آل حسینم کر‌م ائت
**********
اوْنی بوحالدا گؤر‌نده حر‌م ختم رُسل
تسلیت وئرماقیله توبه‌سین ائتدیله قبول
حضرت سیّدسجّاد اوْ مولای ملول
اوْکسیلموش الی بازوسینه پیو‌ند ائلدی
نایل صحّت اوْنی امرخداوند ائله‌دی
**********
بئله منقولدی حضرت ائدوب اوْل شخصی دعا
عاقبت خیره یتیشدی اوْ گنهکارخدا
حقّی گؤستردی اوْنا آیینه‌ی غیب نما
ائوینی ترک ائله‌دی ووردون اؤزون داغه داشا
واحسین وای دئدی چؤللرده یتوب عمر باشا
**********
قصریدن ائتدیله قوْل باغلی اسیرانی کنار
آپاروب مسجد ویرانده وئرسونله قرار
درویرانده قوْللارون آچوب بوْشلادیلار
نجه توْردان قوتاران قوش گلور عشق وهو‌سه
چخدی توْردان بالالار گلدیله تازه نفسه
**********
بیر بلوک قیز اوشاقی سنّیده اوچ یا بشیدی
هاموسی شهریده،یوْللاردا مصیبت کشیدی
ایستی وورموش چوْخونا راحتیدی ناخوشیدی
قوْللاریندان کی آچلدی گره بندوْطناب
فوری گؤزلر آخینوب اوْلدی اوْلار مایل خواب
**********
اوْیرین فرشی النموش یوموشاق گردوْغبار
دوْلانوب کوچه وْبازاری چکوب زجروْفشار
نه یماق دوشدی نه ایچماق یادینا شام وْناهار
خسته وْکوفته،یان یانا یخلدی بالالار
قوْللاروون باشلارینون آلتدا قوْیوب یوخلادیلار
**********
هاموسی یاتدی ولی یاتمادی بانوی حجاز
قاپیدا مثل نگهبان دوروب اوْل کوکب راز
قوْللارون بالش ائد‌ن قیزلارینا باخدی بیرآز
اوْ خانم قیزلارین احوالینی آلدی نظره
اللرین گؤزلری اوسته قوْیوب اگلشدی یره
**********
آغلادی آغلادی بیرقدری بوْشالتدی اوره‌گین
بیرقیزون آلدی اله اؤپدی گؤیرمیش بیله‌گین
زلفونی سیلدی یاواش اۆوستونه چکدی لچه‌گین
آناسی فاطمه ده گلدی اوْ غم مجلسینه
سسینی قوْشدی اوْ ویرانه ده زینب سسینه
**********
ای حسین گلشنینون بلبلی لای لای بالا یات
اصغرین خواهرشیرین دلی لای لای بالا یات
یاندوران زینبی بونسگلی لای لای بالا یات
راضیم آغلامیوب سن یاتاسان من اوْتورام
توْزلی زلفومله باشون اوسته سنون خیمه قورام
**********
بار الاها بحق شاه شهیدوْشهدا
یحیوی دن ائلمه فضلیوی هیچ وقت جدا
ملک‌الموت الیند‌ن قیلوب آسوده رها
رحمتونله اوْنی راحت ائله عُقبا گئجه‌سی
وحشته قوْیما دوشه قبریده تنها گئجه‌سی
**********
شاعر:مرحوم یحیوی

/ 0 نظر / 12 بازدید