عرض ارادت به محضر امام حسین(ع)

 

حسینه عاشقم عشقی اورکده چیخماز ئولسمده
مدال افتخاریمدور بوقاره کوینگ اگنیمده
***********
حسینه عشقیله صودویردی آنام روزتولّده
قاریشدی قانیمه عشق حسینی روز اولّدن
اوگوندن گیدیروب قاره ئولونجه چیخماز اگنیمدن
قویون قبره منی ئولسم بوقاره کوینگ اگنیمده
***********
اوگوندن کی دل اورگشدیم بوی آتدیم بالغه یتدیم
حسینی عشقه خوتاپدیم دولاندیم هیئته گتدیم
حسین آدین دییوب هرکیم ایشیتدیم منده عشق ایتدیم
هرایل اون گون قرا گییدیم عزا دوتدوم محرمّده
***********
بوبزم غمده هرکیمسه گلوب دل داغلیه بولمز
بومکتبخانه نین بیرکس قاپوسین باغلیه بولمز
گلوب بومحفله هرگوزحسینه آغلیه بولمز
اولانماز هرگلن زهرائیله باهم بوماتمده
***********
آنام دل اورگدن گوندن حسین ورد زبانیمدی
آقامون آدینه قربان بوآدنام ونشانیمدی
نییم واردی آقامناندی آقام روحیمدی جانیمدی
آقام دفع ملالیمدی منیم هردمده هرغمده
***********
مجمع الاشعار
شعراز:احدعدلجو